Bybilen

bil når du trenger det

Bil til 100 kr. pr. måned

Bybilen tilbyr utleie av biler basert på medlemskap. Det vil si at du som registrert medlem har mulighet å bestille, og hente bil selv 24 timer i døgnet. Med unntak av den faste medlemskontingenten, betaler du kun når du bruker bilene. Alt er inkludert i prisene, vedlikehold, forsikring og bensin! Du bare kjører.

bybilen

Bybilen - en bilpool

En bilpool er et antall biler som flere deler. Man deler ikke bare på bruken, men også på kostnadene. De fleste biler står parkert 95 % av tiden. Med en bilpool kan dette reduseres vesentlig, spesielt ved å kombinere bedriftsbrukere med private. Våre biler benyttes fra 40 – 60 % av tiden. Bilpooler er alminnelig over store deler av verden. Bare i Europa finnes mer en 100.000 medlemmer av ulike organisasjoner. Bilpool anses som et viktig tiltak for å få ned biltettheten i byene. En bilpoolbil erstatter mellom 5 til 15 parkeringsplasser.

 

Et miljøprosjekt

En av de største miljøbelastningene til moderne virksomheter er transport. Helhetstekning er derfor nøkkelen for å få til mer miljøvennlig transport. Dette går bl.a ut på å redusere bilparken i byer og benytte biler med ny og miljøvennlig teknologi.Bildeling gjør også andre transportmidler konkurransedyktige. "Bildelere" velger oftere alternativer til egen bil, både privat og i forbindelse med arbeidsreiser.